اسکروسازان | کمپرسور باد | کمپرسور هوا

فیلم کمپرسور

علت بالا رفتن دمای کمپرسور اسکرو و خاموش شدن دستگاه ؟

چرا تسمه کمپرسور باد خیلی سریع پوسیده و پاره می شود ؟

چرا تسمه کمپرسور باد خیلی سریع پوسیده و پاره می شود ؟

خروج از نسخه موبایل